• Chào bạn. Mình muốn đi Hà Nội du lịch.
  • Hay đó. Mà bạn dự định đi chỗ nào?
  • Mình cũng chưa biết. Mình sẽ lên Google tìm thử vài địa điểm mà mọi người giới thiệu.
  • Bạn có bạn bè ở Hà Nội không? Bạn sẽ đi với ai?
  • Mình không có bạn ở Hà Nội. Mình sẽ đi với một người bạn của mình.