- Xin chĂ o!
- ChĂ o em! Em cho chị xem cĂĄi ĂĄo kia nha.
- Áo mĂ u xanh háșŁ chị?
- ĐĂșng rồi em. CĂĄi ĂĄo mĂ u xanh da trời đó.