Correction

  • á»Ș, váș­y anh ăn mĂŹ xĂ o háșŁi sáșŁn. Em uống gĂŹ khĂŽng?
  • Em muốn uống nước dừa. CĂČn anh?
  • Anh uống bia. Anh gọi mĂłn nhĂ©! TĂ­ nữa em cĂł muốn ăn trĂĄng miệng khĂŽng?
  • CĂł kem vĂ  chĂš. DáșĄ, váș­y ăn xong mĂŹnh ăn kem đi anh.
  • á»Ș

Vocabulaire

Dừa = coco đŸ„„
Tí nữa = dans un instant
TrĂĄng miệng = dessert đŸ„źđŸ§đŸš
Kem = glace 🍹🍩