Correction

Từ nhà mình đến nhà thờ Đức bà thì phải đi ra hẻm và rẽ phải ở đường Bùi Viện xong đi thẳng và rẽ trái ở đường thứ 3 sau đó đi thẳng đến bùng binh và rẽ vào đường Phạm ngọc thạch là đến nhà thờ rồi.

Vocabulaire

Nhà thờ = églilse ⛪
Hẻm = ruelle 🛣️