Correction

  • ChĂ o em, em đáșżn lĂąu chÆ°a?
  • DáșĄ, em cĆ©ng vừa mới đáșżn thĂŽi.
  • MĂŹnh vĂ o đi. Em cĂł muốn ngồi ở ngoĂ i cho thoáșŁi mĂĄi hÆĄn khĂŽng?
  • DáșĄ, cĆ©ng Ä‘Æ°á»Łc.

Vocabulaire

- Vừa mới = venir de
- Ngồi ở ngoĂ i = s'assoir Ă  l extĂ©rieur
- ThoáșŁi mĂĄi = confortable
- cĆ©ng Ä‘Æ°á»Łc. ≃ c'est une possibilitĂ©.